Pilates is geschikt voor iedereen (jong, senior, man, vrouw) die zijn lichaam & geest sterk en soepel wil maken en houden. We geven les op 3 verschillende niveaus: Pilates Level 1,2,3 & Pilates Level Light & 70 Plus Pilates.

We bewegen bewust en de adembeweging is de rode draad tijdens de oefeningen.

Pilates Level 1, 2 en 3

Level 1 is een niveau waarbij de oefeningen bewust en geleidelijk worden opgebouwd, maar de intensiteit, het tempo en het aantal herhalingen van de oefeningen zijn op een hoger niveau dan level light.
Level 2 en 3 zijn meer uitdagende oefeningen qua kracht, flexibiliteit en stabiliteit. Deze worden als progressie/aanvulling tijdens de level 1 oefeningen aangeboden.
Soms doen we het ook anderssom dan beginnen we met een level 3 oefening en bouwen het dan af naar een level 1 en dan kan je kiezen in de les wat bij jou past.

Pilates Level Light

Is een niveau voor als gewrichts – en stijfheidsklachten een beperking vormen. De oefeningen worden ook bewust en geleidelijk opgebouwd en aangepast aan de eventuele beperkingen van de deelnemer. Tussendoor doen we meer ontspanningsoefeningen.

70 Plus Pilates

Is een niveau voor als gewrichts- en stijfheidsklachten en het evenwicht een beperking vormen.
De groep is maximaal met 12 cursisten en er is persoonlijke aandacht.
De oefeningen worden rustig en geleidelijk opgebouwd en aangepast aan de eventuele beperkingen van de deelnemer.
Tussendoor doen we ontspannings – en adembewegings oefeningen.
We gebruiken indien nodig de Ballet Barre voor evenwichts oefeningen en soms gebruiken we in de les ook een stoel om op/mee te trainen bijvoorbeeld ipv zitten op de Stability Ball. Ongeacht je leeftijd iedereen is welkom op de 70Plus les. Op dit moment is de jongste cursist 62 jaar en de oudste 86 jaar.

Let op!

Zijn er lichamelijke klachten (bijvoorbeeld: ernstige hoge bloeddruk, rugklachten, nekklachten) vraag dan altijd eerst advies aan bij de huisarts of therapeut of Pilates geschikt is om te beoefenen. Geef voor de les aan welke lichamelijke klachten er zijn, de docent kan hier tijdens de les rekening mee houden.

Translate »